AzDoc – müəssisə və təşkilatların bütün struktur bölmələrində sənəd dövriyyəsini elektronlaşdırmağa imkan verən proqram təminatıdır.

Funksiyaları:

 • Daxil olan və çıxan sənədlərin uçotunun aparılması;
 • Sənədlərin dərkənarla yönləndirilməsi;
 • Sənədlərin icrasına nəzarət;
 • Sənədlərin elektron imza ilə imzalanması;
 • QR kod ilə sənədlərin tanınması.

Üstünlükləri:

 • Dəftərxana ləvazimatlarına qənaət;
 • Kargüzarlıq prosesinin optimallaşdırılması;
 • Sənədlərin axtarışına sərf olunan vaxtın azaldılması;
 • Sənədlərlə işin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
 • Kargüzarlıq təlimatına tam uyğunluq;
 • Hesabat və statistik məlumatların əldə edilməsi;
 • "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğunluq.

Faydası:

 • İşin səmərəliliyini artırır - 25% ;
 • Vaxta qənaət imkanı yaranır - 20%;
 • Sənədlərin yaradılması və emal olunmasında itkilər azalır – 75%;
 • Sənədlərin saxlanılma xərcləri azalır – 80%.