Normativ
sənədlər
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
25.01.2021PDF740.76K
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
22.02.2021PDF740.76K
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
22.02.2021PDF740.76K
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
22.02.2021PDF740.76K
Maliyyə
hesabatları
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə maliyyə hesabatı
25.01.2021PDF2.55M
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə maliyyə hesabatı
11.02.2021PDF21.31M
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə hesabatı
11.02.2021PDF642.75K
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il maliyyə hesabatları üzrə audit rəyi
11.02.2021PDF1.46M
pdf “AzIntelecom” MMC-nin 2018-ci il üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatı (Nazirlər Kabinetinin 26.11.2018-ci il tarixli,504 № -li qərarı)
11.02.2021PDF347.87K
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2018-ci il maliyyə hesabatları üzrə audit rəyi
11.02.2021PDF2.03M
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 2018-2019-cu illərin konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları
11.02.2021PDF1.48M