Normativ
sənədlər
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
25.01.2021PDF740.76K
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
22.02.2021PDF740.76K
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
22.02.2021PDF740.76K
pdf Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası
22.02.2021PDF740.76K
Maliyyə
hesabatları
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları və audit rəyi
25.01.2021PDF2.55M
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları və audit rəyi
11.02.2021PDF21.31M
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları
11.02.2021PDF642.75K
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları üzrə audit rəyi
11.02.2021PDF1.46M
pdf “AzIntelecom” MMC-nin 2018-ci il üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatı (Nazirlər Kabinetinin 26.11.2018-ci il tarixli,504 № -li qərarı)
11.02.2021PDF347.87K
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları və audit rəyi
11.02.2021PDF2.03M
pdf “AzInTelecom” MMC-nin 2018-2019-cu illər üzrə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları və audit rəyi
11.02.2021PDF1.48M
pdf  “AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları və audit rəyi
20.07.2022PDF935.31K
pdf “AZINTELECOM” MMC-NİN 31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNƏ KONSOLİDƏ OLUNMUŞ MALİYYƏ HESABATLARI VƏ AUDİT RƏYİ
14.01.2022PDF762.58K
pdf Məlumat Hesablama Mərkəzinin (MHM) 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatları və audit rəyi
08.04.2022PDF233.94K