AZCLOUD Hökumət Həlləri, yəni “Hökumət buludu” dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının vahid mərkəzə miqrasiyası layihəsidir. Layihə dövlət idarəçiliyində xərclərin azaldılmasını və dövlət qurumları arasında koordinasiyanın yüksəldilməsini ehtiva edən irihəcmli bir layihədir.

Daha ətraflı: https://gcloud.azcloud.az/