Hökumət buludu” dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının vahid mərkəzə miqrasiyası layihəsidir. Layihə dövlət idarəçiliyində xərclərin azaldılmasını və dövlət qurumları arasında koordinasiyanın yüksəldilməsini ehtiva edən irihəcmli bir layihədir.

Daha ətraflı: https://gcloud.azcloud.az/