Hesabatlar

“AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə maliyyə hesabatı

“AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə maliyyə hesabatı

“AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə hesabatı

“AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il maliyyə hesabatları üzrə audit rəyi

“AzIntelecom” MMC-nin 2018-ci il üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatı (Nazirlər Kabinetinin 26.11.2018-ci il tarixli,504 № -li qərarı)

“AzInTelecom” MMC-nin 31 dekabr 2018-ci il maliyyə hesabatları üzrə audit rəyi

Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarın icrası

“AzInTelecom” MMC-nin 2018-2019-cu illərin konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları